Anmälen

Anmälan om barnomsorg:
Gör anmälan när behovet ligger inom 4 månader.
Anmälan om behov av barnomsorg elle Anmälan om byte av plats göres till:
Helsingborgs Stad
Skol- och Fritidsförvaltning
251 89 Helsingborg
042 – 10 78 19
042 – 10 64 80

För information m.m. är du varmt välkommen att höra av dig till:

Förskolechef Annika Pehrsson
Fleninge Förskola
Magnerupsvägen 24
254 77 Fleninge
042 – 20 46 09
0705 – 458 947
annika.pehrsson@telia.com

 

anmalan